Webbutik

MENY

Åsarnas bygata

Dokumentbeteckning: 2017:205

Byn Åsarna i Bergs kommun i södra Jämtland är alldeles unik och samtidigt helt alldaglig. För en tillfällig besökare ser samhället ut ungefär som andra i Norrlands inland. Möjligen präglas bymiljön lite extra av infrastruktur. Både Inlandsbanan och Europaväg 45 är påtagliga stråk genom samhället.

Trafikverket har sedan några år prövat idén att samordna planeringen lokalt med infrastrukturens utveckling. Med en aktiv dialog har många intressen fått komma till tals i diskussionerna. Mycket har handlat om balansen mellan bybornas och lokalsamhällets behov å ena sidan, och Europavägens och Inlandsbanans funktioner å den andra.

Hur kan transportsystemet utformas så att det aktivt stödjer en önskad samhällsutveckling? Och det med hänsyn till egenskaper som trygghet, trafiksäkerhet, miljöpåverkan samt drift- och underhållsaspekter?
Artikelnr: TVD-14065