Webbutik

MENY

Är produkten märkningspliktig – Så hittar jag informationen i säkerhetsdatabladet

Dokumentbeteckning: 100522

Säkerhetsdatabladet har syftet att informera användaren om kemiska produkters farliga egenskaper samt vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för en säker hantering
Artikelnr: TV17082