Webbutik

MENY

Älvförbindelser i Göteborg - Tillstånd och sårbarhet

Dokumentbeteckning: 2007:30

Tillståndet för de mest vitala delarna av vägnätet i Göteborg - förbindelserna över Göta älv - försämras allt mer med stigande ålder och ökad trafikbelastning.

Underhållsinsatserna blir med åren allt tätare samt mer omfattande och innebär att arbeten med trafikinskränkningar som följd nu kommer att pågå varje år. 

Risken för mer oväntade allvarliga skador på konstruktionerna är också påtaglig. Störningsriskerna i kombination med den höga trafikbelastningen gör vägsystemet mycket sårbart.

Rapporten sammanfattar förbindelsernas funktion, standard, behov av reparationsarbeten samt konsekvenser av dessa.

Artikelnr: TV14152