Webbutik

MENY

Älgprojektet vid Kalix - effekter av viltstängsel på vintervandrande älgar

Dokumentbeteckning: 2007:145

Älgprojektet vid Kalix startade våren 2002 i samarbete mellan Grimsö forskningsstation, Karlstads universitet och Jägareförbundet i Norrbotten (de sistnämnda tog också initiativet till studien). Målsättningen var att följa upp och bedöma effekterna av nya viltstängsel längs E4 på vintervandrande älgar i regionen. Barriärproblemet skulle belysas på både lokal och regional skala.
Artikelnr: TV15946