Webbutik

MENY

 

Välkommen till Trafikverkets webbutik.

Här hittar du publikationer, informationsmaterial och böcker från Trafikverket. Det mesta kan du ladda ned kostnadsfritt som pdf men det går även att beställa tryckt material.

Vi tar ut en fraktavgift på 40 kronor per beställning. Observera att avgiften gäller allt material i butiken och att moms tillkommer.

För leveranser till utlandet blir fraktavgiften 40 kr exklusive moms för leveranser som väger under 2 kg. Väger leveransen mer blir fraktavgiften densamma som den faktiska portokostnanden.

När du gör en beställning i Trafikverkets webbutik gör vi en behandling av dina personuppgifter för att kunna leverera den produkt som du beställer, hantera reklamationer och ta ut intern statistik. Dina personuppgifter används bara för detta syfte och raderas femton månader efter din beställning. Du kan läsa mer om hur Trafikverket behandlar personuppgifter här: www.trafikverket.se/gdpr

 

RSS

Nya produkter

Bild på Information och råd vid kommunal detaljplanering - när statlig anläggning kan påverkas

Information och råd vid kommunal detaljplanering - när statlig anläggning kan påverkas

Dokumentbeteckning: 100942

Många detaljplaner påverkar och/eller påverkas av statliga anläggningar som Trafikverket ansvarar för. Det kan till exempel röra sig om den trafik som detaljplanen beräknas alstra, eller buller från befintliga statliga anläggningar. Denna påverkan, i båda riktningar kan kräva åtgärder i eller vid statens anläggningar för att en detaljplan ska kunna genomföras. Om det krävs åtgärder som berör en statlig anläggning ska kommunen och Trafikverket träffa ett avtal om hur åtgärderna ska hanteras. Genom att ta kontakt med Trafikverket redan i inledningen av detaljplanearbetet kan kommunen få kunskap om förutsättningarna för det fortsatta planarbetet. Det handlar exempelvis om vad kommunen behöver utreda när det gäller påverkan på, eller påverkan av, statlig väg eller järnväg. Kommunen kan också få råd om vad som kan göras för att minska påverkan.
Bild på Luftkvalitetsutredning för det statliga vägnätet  i Stockholms län

Luftkvalitetsutredning för det statliga vägnätet i Stockholms län

Dokumentbeteckning: 2017:061

Beräkningar av trafikflöden och åtgärder för att nå miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för partiklar.