Webbutik

MENY

 

Välkommen till Trafikverkets webbutik.

Här hittar du publikationer, informationsmaterial och böcker från Trafikverket. Det mesta kan du ladda ned kostnadsfritt som pdf men det går även att beställa tryckt material.

Vi tar ut en fraktavgift på 40 kronor per beställning. Observera att avgiften gäller allt material i butiken och att moms tillkommer.

För leveranser till utlandet blir fraktavgiften 40 kr exklusive moms för leveranser som väger under 2 kg. Väger leveransen mer blir fraktavgiften densamma som den faktiska portokostnanden.

När du gör en beställning i Trafikverkets webbutik gör vi en behandling av dina personuppgifter för att kunna leverera den produkt som du beställer, hantera reklamationer och ta ut intern statistik. Dina personuppgifter används bara för detta syfte och raderas femton månader efter din beställning. Du kan läsa mer om hur Trafikverket behandlar personuppgifter här: www.trafikverket.se/gdpr

 

Nyheter RSS
Det går nu att beställa tryckta TTJ-moduler igen.
Väginformationskartor -den 20 april 2020
2020 års kartor finns nu att beställa.
RSS

Nya produkter

Bild på Trafikverkets miljörapport 2019

Trafikverkets miljörapport 2019

Dokumentbeteckning: 2020:077

Trafikverket publicerar årligen en miljörapport som fokuserar på transportsystemet i Sverige och Trafikverkets arbete med miljö- och hälsopåverkan. Trafikverkets vision – alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt – är vår utgångspunkt i arbetet med att bidra till ett hållbart samhälle.

Trafikverket är infrastrukturhållare för statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Arbetet med att förbättra transportsystemet ur miljö- och hälsosynpunkt sker i samverkan med andra aktörer.

Miljörapporten beskriver tillståndet inom Trafikverkets prioriterade miljöområden samt vilka åtgärder Trafikverket genomfört. Rapporten innehåller även ett temaavsnitt. Årets temaavsnitt är ”Säkra passager för djur minskar viltolyckor och stärker biologisk mångfald”.
Bild på Åtgärdsvalsstudie – väg 50 Lindesberg-dalagränsen inkl. vägförbindelse till omlastningsterminalen i Storå

Åtgärdsvalsstudie – väg 50 Lindesberg-dalagränsen inkl. vägförbindelse till omlastningsterminalen i Storå

Dokumentbeteckning: 2020:059

Väg 50 är en nationell väg som förbinder södra Sverige med de mellersta delarna av landet. Vägen är både nationellt prioriterad för gods- och persontrafik och ska ha hög tillgänglighet för motortrafikanter.

I denna åtgärdsvalsstudie (ÅVS) behandlas etappen från den södra infarten till Lindesbergs tätort till Lomberg strax norr om länsgränsen Örebro län-Dalarnas län. Även vägen mellan väg 50 och omlastningsterminalen i Storå har utretts. Identifierade problem och behov har strukturerats och redovisats för att därigenom få en tydlig bild av vad som behöver åtgärdas.

Framtagna åtgärdsförslag speglar arbetet som har skett i samarbete mellan Trafikverket, Region Örebro län, Ljusnarsbergs kommun och Lindesbergs kommun.