Webbutik

MENY

 

Välkommen till Trafikverkets webbutik.

Här hittar du publikationer, informationsmaterial och böcker från Trafikverket. Det mesta kan du ladda ned kostnadsfritt som pdf men det går även att beställa tryckt material.

Vi tar ut en fraktavgift på 40 kronor per beställning. Observera att avgiften gäller allt material i butiken och att moms tillkommer.

För leveranser till utlandet blir fraktavgiften 40 kr exklusive moms för leveranser som väger under 2 kg. Väger leveransen mer blir fraktavgiften densamma som den faktiska portokostnanden.

När du gör en beställning i Trafikverkets webbutik gör vi en behandling av dina personuppgifter för att kunna leverera den produkt som du beställer, hantera reklamationer och ta ut intern statistik. Dina personuppgifter används bara för detta syfte och raderas femton månader efter din beställning. Du kan läsa mer om hur Trafikverket behandlar personuppgifter här: www.trafikverket.se/gdpr

 

Nyheter RSS
Beställningsstopp för TTJ -den 24 mars 2020
Vi stänger möjligheten att beställa den tryckta versionen inför uppdateringen den 1 juni.
RSS

Nya produkter

Bild på Nya konstruktionsregler på Västkustbanan

Nya konstruktionsregler på Västkustbanan

Dokumentbeteckning: 2020:104

I den här studien har punktlighetsproblemen på Västkustbanan analyserats och nya konstruktionsregler har tagits fram med syfte att förbättra punktligheten. En utgångspunkt för arbetet har varit de regler för körplanekonstruktion som tidigare har tagits fram för Södra och Västra stambanan samt för Värmlandsbanan. Problemen på Västkustbanan skiljer sig något från tidigare studerade banor då den består av både dubbelspår och enkelspår. Det är tydligt att den stora trafikmängden och önskan om korta gångtider har lett till att tågplanen är snävt konstruerad. Det finns inte mycket marginaltid mellan tågen eller i tågens individuella körplaner vilket gör att trafiken blir mycket störningskänslig. Speciellt över enkelspårsdelen mellan Ängelholm och Helsingborg uppstår eller ökar många förseningar. Genom att kombinera de regler som tidigare tagits fram för dubbelspår och enkelspår kan tågplanen på Västkustbanan göras mer robust vilket innebär att fler tåg får möjlighet att gå punktligt. De nya reglerna innebär att vissa gångtider kommer att förändras och det kan bli svårt att hålla de gångtider som ansökts om tidigare, men genom att förseningarna minskar med den nya tågplanen kommer den faktiska upplevda restiden för resenärerna att minska.
Bild på Trafikverksskolan årsrapport 2019

Trafikverksskolan årsrapport 2019

Dokumentbeteckning: 2020:101

Trafikverksskolans årsrapport för 2019.