Webbutik

MENY

 

Välkommen till Trafikverkets webbutik.

Här hittar du publikationer, informationsmaterial och böcker från Trafikverket. Det mesta kan du ladda ned kostnadsfritt som pdf men det går även att beställa tryckt material.

Vi tar ut en fraktavgift på 40 kronor per beställning. Observera att avgiften gäller allt material i butiken och att moms tillkommer.

För leveranser till utlandet blir fraktavgiften 40 kr exklusive moms för leveranser som väger under 2 kg. Väger leveransen mer blir fraktavgiften densamma som den faktiska portokostnanden.

Nyheter RSS
Underverk under Stockholm -den 19 maj 2017
En ny bok om erfarenheter från bygget av Citybanan.
Nu finns Trafikverkets årsredovisning för 2016 att ladda ner!
Bokrea -den 27 september 2016
Vi har uppgraderat webbutiken och firar med att sänka priserna på några av våra böcker.
RSS

Nya produkter

Bild på Uppföljning av nya konstruktionsregler  på Värmlandsbanan

Uppföljning av nya konstruktionsregler på Värmlandsbanan

Dokumentbeteckning 2017:151

Trafiken på Värmlandsbanan har sedan många år tillbaka varit mycket hårt ansträngd och kapaciteten är högt utnyttjad i de fastställda tågplanerna på den enkelspåriga banan. Det ger att robustheten inte är tillräcklig med förseningar som ett kroniskt problem. Till tågplan 2017 (T17) togs därför nya konstruktionsregler fram för banan i syfte att förbättra punktligheten. I den här rapporten analyseras de effekter som de nya reglerna haft genom att jämföra T17 med tågplanen för 2016 (T16).
Bild på Förstärkningsåtgärder väg 975 Näsåker, Sollefteå kommun - uppföljningsrapport

Förstärkningsåtgärder väg 975 Näsåker, Sollefteå kommun - uppföljningsrapport

Dokumentbeteckning: 2017:140

Väg 975 mellan Näsåkers samhälle och kraftverket vid Nämforsen har under många år varit drabbad av problem med ytliga ras och erosion och reparerats vid ett flertal tillfällen. På uppdrag av Trafikverket genomfördes ett FUD-projekt under åren 2006-2010 för att försöka komma till rätta med problemen. Inom projektet diskuterades olika åtgärder som syftade till att öka släntens stabilitet, få kontroll på avvattning och tillse att en god vegetationstäckning uppkom. Flera olika, delvis nya, åtgärder föreslogs och genomfördes.