Webbutik

MENY

 

Välkommen till Trafikverkets webbutik.

Här hittar du publikationer, informationsmaterial och böcker från Trafikverket. Det mesta kan du ladda ned kostnadsfritt som pdf men det går även att beställa tryckt material.

Vi tar ut en fraktavgift på 40 kronor per beställning. Observera att avgiften gäller allt material i butiken och att moms tillkommer.

För leveranser till utlandet blir fraktavgiften 40 kr exklusive moms för leveranser som väger under 2 kg. Väger leveransen mer blir fraktavgiften densamma som den faktiska portokostnanden.

När du gör en beställning i Trafikverkets webbutik gör vi en behandling av dina personuppgifter för att kunna leverera den produkt som du beställer, hantera reklamationer och ta ut intern statistik. Dina personuppgifter används bara för detta syfte och raderas femton månader efter din beställning. Du kan läsa mer om hur Trafikverket behandlar personuppgifter här: www.trafikverket.se/gdpr

 

RSS

Nya produkter

Bild på DigiNord - Virtual Meetings and Climate Smart Collaboration in the Nordic  Countries. Examples of good practice and promotion.

DigiNord - Virtual Meetings and Climate Smart Collaboration in the Nordic Countries. Examples of good practice and promotion.

Dokumentbeteckning: 2020:032

Trafikverket har medverkat i regeringsuppdraget ”Nordiska hållbara städer med fokus på klimatsmart mobilitet” 2018-2021 och i Trafikverkets uppdrag ingår DigiNord; ett projekt för utbyte av kunskap om digitala möten och klimatsmart digitalt samarbete inom och mellan de Nordiska länderna. Rapporten bygger på litteraturstudier, (digitala) möten och intervjuer, ett webbinarium och en virtuell workshop, allt genomfört under 2019. Totalt presenteras 22 fallstudier i denna rapport som visar på några av de vanligaste drivkrafterna och hindren för digitala möten, samt lyfter fram viktiga faktorer för att de ska lyckas. I rapporten presenteras lärdomarna från projektet och ett antal rekommen¬dationer.
Bild på Förstudie demonstrationsprojekt av en bytespunkt - underlag till delredovisning av regeringsuppdrag mobilitet som en tjänst

Förstudie demonstrationsprojekt av en bytespunkt - underlag till delredovisning av regeringsuppdrag mobilitet som en tjänst

Dokumentbeteckning: 2020:073

Förstudien utgör underlag för att välja plats för demonstrationsprojekt i arbetet med Trafikverkets regeringsuppdrag mobilitet som tjänst. I förstudien redovisas en kartläggning över 15 bytespunkter där förutsättningar för ett demonstrationsprojekt undersökts samt en nulägesbild över kombinerad mobilitet i Europa, Norden och Sverige.