Webbutik

MENY

 

Välkommen till Trafikverkets webbutik.

Här hittar du publikationer, informationsmaterial och böcker från Trafikverket. Det mesta kan du ladda ned kostnadsfritt som pdf men det går även att beställa tryckt material.

Vi tar ut en fraktavgift på 40 kronor per beställning. Observera att avgiften gäller allt material i butiken och att moms tillkommer.

För leveranser till utlandet blir fraktavgiften 40 kr exklusive moms för leveranser som väger under 2 kg. Väger leveransen mer blir fraktavgiften densamma som den faktiska portokostnanden.

När du gör en beställning i Trafikverkets webbutik gör vi en behandling av dina personuppgifter för att kunna leverera den produkt som du beställer, hantera reklamationer och ta ut intern statistik. Dina personuppgifter används bara för detta syfte och raderas femton månader efter din beställning. Du kan läsa mer om hur Trafikverket behandlar personuppgifter här: www.trafikverket.se/gdpr

 

RSS

Nya produkter

Bild på Tågtrafik i Basprognos 2040 utifrån fastställd plan, beskrivning av trafikeringen

Tågtrafik i Basprognos 2040 utifrån fastställd plan, beskrivning av trafikeringen

Dokumentbeteckning: 2020:127

Trafikverket tar vartannat år fram prognoser för transportsystemet. Förutsättningarna är att gällande investeringsplaner för infrastrukturen under åren 2018-2029, inklusive projekt som bara hinner påbörjas till 2029. Föreliggande prognos är en Basprognos för 2040. Syftet med denna rapport är att beskriva järnvägstrafikens del i Basprognos 2040 med tyngdpunkt på persontrafiken. Då prognosen har basår 2017 visas jämförelser mot 2017, med kommentarer om förändringar fram till 2020.
Bild på Beräkningshandledning Trafik- och transportprognoser

Beräkningshandledning Trafik- och transportprognoser

Dokumentbeteckning: 2020:129

Syftet med rapporten är att ge användare stöd vid val av metod för att skapa en trafik- och/eller transportprognos men även vid val av modell för genomförande av en samhällsekonomisk kalkyl samt vid analyser inför dimensioneringsgrundande- eller bulleråtgärder. Handledningen är även avsedd för att ge stöd vid tillämpning av framförallt Sampers/Samkalksystemet och Samgodssystemet, men även vid tillämpning av alternativa beräkningsmetoder för framtagning av trafik- och transportprognoser.