Webbutik

MENY

 

Välkommen till Trafikverkets webbutik.

Här hittar du publikationer, informationsmaterial och böcker från Trafikverket. Det mesta kan du ladda ned kostnadsfritt som pdf men det går även att beställa tryckt material.

Vi tar ut en fraktavgift på 40 kronor per beställning. Observera att avgiften gäller allt material i butiken och att moms tillkommer.

För leveranser till utlandet blir fraktavgiften 40 kr exklusive moms för leveranser som väger under 2 kg. Väger leveransen mer blir fraktavgiften densamma som den faktiska portokostnanden.

När du gör en beställning i Trafikverkets webbutik gör vi en behandling av dina personuppgifter för att kunna leverera den produkt som du beställer, hantera reklamationer och ta ut intern statistik. Dina personuppgifter används bara för detta syfte och raderas femton månader efter din beställning. Du kan läsa mer om hur Trafikverket behandlar personuppgifter här: www.trafikverket.se/gdpr

 

Nyheter RSS
Ny almanacka från Färjerederiet -den 19 november 2018
Nu går det att beställa Färjerederiets väggalmanacka för 2019.
RSS

Nya produkter

Bild på Erfarenhetsrapport stabilitetsåtgärd med skumbetongsblock

Erfarenhetsrapport stabilitetsåtgärd med skumbetongsblock

Dokumentbeteckning: 2018:224

En ny förstärkningsmetod som bygger på gamla principer har använts för att åtgärda en järnvägssträcka 1 mil öster om Sollefteå i Västernorrlands län. Uppföljning visar att utförda åtgärder gett ett bra resultat och tillämpning av metod och materialval bör kunna användas i andra projekt.

Gjutna förhållandevis långa block av lätt skumbetong har förtillverkats och lagts ut korsvis för att lastkompensera och ersätta tungt jordmaterial under spår- och järnvägsöverbyggnad så att pågående deformationer i banunderbyggnaden avstannat. Använda skumbetongblock väger ca fyra gånger mindre än jorden som ersatts. Skumbetongblocken ger högre hållfasthet och jämnare homogena egenskaper än utbytt material vilket även bidrar till ökad stabilitet och bärighet för aktuell järnvägssträcka. Blockens storlek och placering har gjort att arbetet kunnat bedrivas etappvis och på sånt sätt att alla materialtransporter och maskiner kunnat nyttja hållfastheten i spårområdet. Vid placering av arbetsmaskiner och transporter på områden intill spåret har detta krävt omfattande och dyra förstärkningsåtgärder.
Bild på Tillgänglighet i ett hållbart samhälle - Målbild 2030

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle - Målbild 2030

Dokumentbeteckning: 2018:235

En god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera. De åtgärder och styrmedel som finns idag leder inte tillräckligt snabbt till omställningen mot ett hållbart samhälle. För att det ska gå snabbare behöver vi vara proaktiva. I den omställningen behöver vi en målbild att sträva mot som beskriver transportsystemets roll i ett hållbart samhälle, inom ramen för de transportpolitiska målen. Därför föreslås i denna PM ett antal aspekter, där transportsystemet kan göra skillnad, som mål- och tidsätts. Syftet med detta är att fokusera och prioritera i vår verksamhet.