Webbutik

MENY

 

Välkommen till Trafikverkets webbutik.

Här hittar du publikationer, informationsmaterial och böcker från Trafikverket. Det mesta kan du ladda ned kostnadsfritt som pdf men det går även att beställa tryckt material.

Vi tar ut en fraktavgift på 40 kronor per beställning. Observera att avgiften gäller allt material i butiken och att moms tillkommer.

För leveranser till utlandet blir fraktavgiften 40 kr exklusive moms för leveranser som väger under 2 kg. Väger leveransen mer blir fraktavgiften densamma som den faktiska portokostnanden.

När du gör en beställning i Trafikverkets webbutik gör vi en behandling av dina personuppgifter för att kunna leverera den produkt som du beställer, hantera reklamationer och ta ut intern statistik. Dina personuppgifter används bara för detta syfte och raderas femton månader efter din beställning. Du kan läsa mer om hur Trafikverket behandlar personuppgifter här: www.trafikverket.se/gdpr

 

Nyheter RSS
Det går nu att beställa tryckta TTJ-moduler igen.
Väginformationskartor -den 20 april 2020
2020 års kartor finns nu att beställa.
RSS

Nya produkter

Bild på Nationellt cykelbokslut 2019 - Hur utvecklas cyklandet i Sverige och vart är det på väg?

Nationellt cykelbokslut 2019 - Hur utvecklas cyklandet i Sverige och vart är det på väg?

Dokumentbeteckning: 2020:137

I det här bokslutet kan du, utifrån statistik och undersökningar, följa utvecklingen inom en rad områden som är kopplade till cykling. I bokslutet följs ett antal indikatorer som påverkar cyklandet. Cykelbokslutet är framtaget av Nationella cykelrådet. Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling i Sverige, där Trafikverket står för ordförandeskapet.
Bild på Åtgärdsvalsstudie – Bristande regional tillgänglighet till västra Linköping

Åtgärdsvalsstudie – Bristande regional tillgänglighet till västra Linköping

Dokumentbeteckning: 2020:118

I länstransportplanen för Östergötlands län har brister avseende regionala kopplingarna till västra Linköping samt kollektivtrafikanslutningar mellan västra Linköping och Linköping C påpekats. Denna åtgärdsvalsstudie behandlar därför tillgängligheten till de regionala målpunkterna Mjärdevi, Linköpings universitet (LiU) och Universitetssjukhuset (US) i västra Linköping.För kollektivtrafiken finns det tillgänglighetsbrister då trafiken har låg framkomlighet mellan centrala Linköping och västra Linköping.

Det övergripande syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att identifiera behov och brister samt föreslå tänkbara lösningar som kan förbättra tillgängligheten till västra Linköping. Studiens rekommendationer och inriktning ska stå som underlag för planeringsarbete för såväl Linköpings kommun, Trafikverket och Region Östergötland.

Under ett antal år har frågan om möjlighet att bygga en pendeltågstation i västra delarna av Linköpings kommun varit föremål för diskussioner inte minst från Region Östergötland som ansvarar för den regionala pendeltågstrafiken. Förutsättningarna för en sådan pendeltågstation har varit en av de viktigaste att frågorna att få klarhet i.