Webbutik

MENY

 

Välkommen till Trafikverkets webbutik.

Här hittar du publikationer, informationsmaterial och böcker från Trafikverket. Det mesta kan du ladda ned kostnadsfritt som pdf men det går även att beställa tryckt material.

Vi tar ut en fraktavgift på 40 kronor per beställning. Observera att avgiften gäller allt material i butiken och att moms tillkommer.

För leveranser till utlandet blir fraktavgiften 40 kr exklusive moms för leveranser som väger under 2 kg. Väger leveransen mer blir fraktavgiften densamma som den faktiska portokostnanden.

När du gör en beställning i Trafikverkets webbutik gör vi en behandling av dina personuppgifter för att kunna leverera den produkt som du beställer, hantera reklamationer och ta ut intern statistik. Dina personuppgifter används bara för detta syfte och raderas femton månader efter din beställning. Du kan läsa mer om hur Trafikverket behandlar personuppgifter här: www.trafikverket.se/gdpr

 

Nyheter RSS
Trafikverkets årsredovisning -den 11 april 2018
Trafikverkets årsredovisning 2017 är här!
RSS

Nya produkter

Bild på Åtgärdsvalsstudie: Bristande tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan Uppsala och Vreta Ytternäs

Åtgärdsvalsstudie: Bristande tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan Uppsala och Vreta Ytternäs

Dokumentbeteckning: 2018:211

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att utreda tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan Uppsala och Vreta Ytternäs och att identifiera behov och brister gällande tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan Uppsala och Vreta Ytternäs. Övergripande mål för studien är ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet samt att möjliggöra för ökad andel cyklister. Studien ska vara förutsättningslös och ska innefatta samtliga åtgärdskategorier enligt fyrstegsprincipen. En förenklad samlad effektbedömning ska ligga till grund för beslut om fortsatt inriktning.
Bild på Åtgärdsvalsstudie – Bristande framkomlighet från E4:an, genom Krokek, till Kolmårdens djurpark

Åtgärdsvalsstudie – Bristande framkomlighet från E4:an, genom Krokek, till Kolmårdens djurpark

Dokumentbeteckning: 2018:179

Stråket mellan E4:an och Kolmårdens djurpark är den primära tillfartsvägen till Kolmårdens djurpark och passerar genom tätorten Krokek. De huvudsakliga problemen som identifierats är att en stor andel resor till djurparken sker med bil och att förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik längs Strandvägen och utredningsstråket är bristande. Framkomligheten för boende är begränsad under djurparkens högsäsong och kollektivtrafiken har svårt att hålla tidtabellen. Dessa problem bedöms öka i takt med att Krokek växer och att antalet besökare till Kolmårdens djurpark ökar. Bristbeskrivningen baseras i huvudsak på information som delgivits av föreningar, organisationer, verksamheter som är verksamma i stråket på ett dialogmöte samt brister som uppdagats i tidigare planeringsunderlag och inkomna synpunkter från Trafikverket, Norrköpings kommun, Östgötatrafiken, Kolmårdens djurpark och Region Östergötland.

Syftet med åtgärdsvalstudien är att finna åtgärdsförslag som avhjälper de brister som framkommit under processen och som lyfts i länstransportplanen 2018–2029. Åtgärderna ska förbättra trafiksituationen avseende tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet och ge förutsättningar för kommunens bebyggelseutveckling.