RSS

Nya produkter

Bild på Sjövägen nr 1 2020

Sjövägen nr 1 2020

Dokumentbeteckning:100959

Färjerederiets tidning

Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.
Slut i lager
Bild på Störningsrapporten 2019

Störningsrapporten 2019

Dokumentbeteckning: 2020:070

Störningsrapporten 2019 summerar de händelser som påverkat vägarna i Stockholms län mest. Här ges förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas och lärdomar till kommande händelser. I rapporten finns också en hel del statistik som beskriver tillståndet i vägnätet. Sammanfattningsvis så konstateras att antalet bilar ute på vägarna minskat något, men att antalet händelser som Trafik Stockholm hanterar fortsätter öka likt tidigare år.