RSS

Nya produkter

Bild på Övergripande beskrivning av framtidens signalsystem och dess möjligheter

Övergripande beskrivning av framtidens signalsystem och dess möjligheter

Dokumentbeteckning: 2019:189

Detta dokument är en övergripande beskrivning om vad, hur och varför vi inför det nya digitala signalsystemet på Sveriges järnvägar. Projektet har en lång planeringsprocess bakom sig och nu har programmet gått in i byggfas efter 15 års planering. Trafikverkets medarbetare och branschen efterfrågar ofta fakta och dokumentation över vad vi gör, och denna produkt innehåller svar på de flesta frågor.
Bild på Väg E6/E20, Halmstad, Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder

Väg E6/E20, Halmstad, Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:171

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg E6 genom Halmstad tätort och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en hög risk för förorening. Rapporten föreslår en kombination av räcke, kantsten, täta diken, dagvattensystem och fördröjningsdammar.