RSS

Nya produkter

Bild på Åtgärdsvalsstudie bytespunkt Flemingsberg

Åtgärdsvalsstudie bytespunkt Flemingsberg

Dokumentbeteckning: 2020:163

Flemingsberg är i regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) 2050 utpekad som en regional stadskärna. I de mest centrala delarna planeras det för ett nytt rese- och stadscentrum. I stadscentrumet ska det tillkomma kontor, bostäder, handel, offentlig service, mötesplatser, parker och evenemang. På gångavstånd från stadscentrumet planeras för ett varierat utbud av bostäder, universitetssjukhus, ett kunskapsintensivt näringsliv samt utbildning och forskning. Detta medför att resandet till/från Flemingsberg väntas öka.
Bild på Sjövägen nr 8 2020

Sjövägen nr 8 2020

Dokumentbeteckning: 100965

Färjerederiets tidning.