RSS

Nya produkter

Bild på Tågtrafik i Basprognos 2040 utifrån fastställd plan, beskrivning av trafikeringen

Tågtrafik i Basprognos 2040 utifrån fastställd plan, beskrivning av trafikeringen

Dokumentbeteckning: 2020:127

Trafikverket tar vartannat år fram prognoser för transportsystemet. Förutsättningarna är att gällande investeringsplaner för infrastrukturen under åren 2018-2029, inklusive projekt som bara hinner påbörjas till 2029. Föreliggande prognos är en Basprognos för 2040. Syftet med denna rapport är att beskriva järnvägstrafikens del i Basprognos 2040 med tyngdpunkt på persontrafiken. Då prognosen har basår 2017 visas jämförelser mot 2017, med kommentarer om förändringar fram till 2020.
Bild på Beräkningshandledning Trafik- och transportprognoser

Beräkningshandledning Trafik- och transportprognoser

Dokumentbeteckning: 2020:129

Syftet med rapporten är att ge användare stöd vid val av metod för att skapa en trafik- och/eller transportprognos men även vid val av modell för genomförande av en samhällsekonomisk kalkyl samt vid analyser inför dimensioneringsgrundande- eller bulleråtgärder. Handledningen är även avsedd för att ge stöd vid tillämpning av framförallt Sampers/Samkalksystemet och Samgodssystemet, men även vid tillämpning av alternativa beräkningsmetoder för framtagning av trafik- och transportprognoser.