Webbutik

MENY
Nyheter RSS
Det går nu att beställa tryckta TTJ-moduler igen.
Väginformationskartor -den 20 april 2020
2020 års kartor finns nu att beställa.
RSS

Nya produkter

Bild på Nationellt cykelbokslut 2019 - Hur utvecklas cyklandet i Sverige och vart är det på väg?

Nationellt cykelbokslut 2019 - Hur utvecklas cyklandet i Sverige och vart är det på väg?

Dokumentbeteckning: 2020:137

I det här bokslutet kan du, utifrån statistik och undersökningar, följa utvecklingen inom en rad områden som är kopplade till cykling. I bokslutet följs ett antal indikatorer som påverkar cyklandet. Cykelbokslutet är framtaget av Nationella cykelrådet. Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling i Sverige, där Trafikverket står för ordförandeskapet.
Bild på Åtgärdsvalsstudie – Bristande regional tillgänglighet till västra Linköping

Åtgärdsvalsstudie – Bristande regional tillgänglighet till västra Linköping

Dokumentbeteckning: 2020:118

I länstransportplanen för Östergötlands län har brister avseende regionala kopplingarna till västra Linköping samt kollektivtrafikanslutningar mellan västra Linköping och Linköping C påpekats. Denna åtgärdsvalsstudie behandlar därför tillgängligheten till de regionala målpunkterna Mjärdevi, Linköpings universitet (LiU) och Universitetssjukhuset (US) i västra Linköping.För kollektivtrafiken finns det tillgänglighetsbrister då trafiken har låg framkomlighet mellan centrala Linköping och västra Linköping.

Det övergripande syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att identifiera behov och brister samt föreslå tänkbara lösningar som kan förbättra tillgängligheten till västra Linköping. Studiens rekommendationer och inriktning ska stå som underlag för planeringsarbete för såväl Linköpings kommun, Trafikverket och Region Östergötland.

Under ett antal år har frågan om möjlighet att bygga en pendeltågstation i västra delarna av Linköpings kommun varit föremål för diskussioner inte minst från Region Östergötland som ansvarar för den regionala pendeltågstrafiken. Förutsättningarna för en sådan pendeltågstation har varit en av de viktigaste att frågorna att få klarhet i.